Innovatieve bedrijven.
Regelmatig brengen de wethouder van economische zaken en de bedrijvenfunctionaris van de Gemeente Zevenaar, een bedrijfsbezoek aan een  innovatief bedrijf in hun gemeente. Deze week was de eer aan assemblagebedrijf Perfect om Anja van Norel en Gustave Pol te ontvangen.

Wat bij assemblagebedrijf Perfect  vooral interessant is om te zien, is dat een klein bedrijf ook actief kan zijn op het gebied van de Smart Industry.

Bedrijfsactiviteiten.
Onder het genot van een kopje koffie, vertelt Peter de Dreu, dat hij zijn klanten helpt door het assembleren en produceren van hun product. De producten kunnen uit de hele maakindustrie komen. Onlangs is het werkgebied verder uitgebreid met het ontwerpen en assembleren van een product voor de medische industrie.

Smart industry.
De focus is momenteel gericht op het creëren van een Smart Industry omgeving.  In de bedrijfshal hangt een gevisualiseerd bedrijfsplan. Hierop staat duidelijk aangegeven waar assemblagebedrijf Perfect naar toe gaat groeien: Een volledig geautomatiseerd productieproces.

Dit zal echter niet van de een op de ander dag gerealiseerd zijn, licht Peter toe. Om gestructureerd naar zo’n omgeving te groeien heeft hij 3 deelprojecten gedefinieerd: interne digitalisering, externe digitalisering en automatisering.

Op dit moment springt het deelproject automatisering in het oog door de aanschaf van een cobot (collaborative robot). De eerste opdracht waar de robotarm voor wordt gebruikt, is het stansen van geurolie matjes. Kort daarop kwam ook de tweede opdracht binnen: het stansen van kiemrondjes. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid om de koetsvellen ook met de cobot te produceren.

De cobot pakt een vel papier van een stapel. Dit wordt onder de stans gelegd waarna de cobot de stans aanstuurt. Vervolgens wordt het product weggepakt en opgestapeld. Samen met de opdrachtgever: Allpaper BV wordt dit proces verder ontwikkeld.

Het inzetten van een cobot valt nog niet direct onder de noemer van Smart Industry. Maar nu de cobot er is kan hij ook voor wat kleinere opdrachten gebruikt gaan worden. Hij zal dus verplaatst gaan worden van de ene werkplek naar de andere. Eerst gebeurt dit nog handmatig maar in de toekomst moet dit via zelfsturende onderstellen gebeuren die automatisch op de juiste plek aandokken.

Via het deelproject externe digitalisering, wilt Peter de orders eenvoudig binnen halen en gereed melden.

Via het deelproject interne digitalisering moeten de productie processen aangestuurd en beheerst worden.

Samen met zijn samenwerkingspartners wilt hij zo een compleet gedigitaliseerde keten opzetten.

Met een korte demonstratie van de cobot is het interessante bezoek afgesloten.