Het programmabureau smart industry stelt dat smart industry zeker ook de MKI treft. Assemblagebedrijf Perfect ondersteunt deze stelling  vol enthousiasme. Peter de Dreu is 1 van de inmiddels 80 smart industry ambassadeurs. Hij is eigenaar van Assemblagebedrijf Perfect en op dit moment ook de enige werknemer. Dit hoeft overigens niet zo te blijven. Het afgelopen jaar is een omzetgroei van 40 % behaald. Deze groei wil ik graag vasthouden zegt Peter. Hiervoor is dan mogelijk personele uitbreiding nodig, maar de voorkeur gaat er naar uit om die groei te handhaven door de introductie van een robotarm.

Van ambachtelijke naar digitale productie.

Smart industry vereist een goed gestructureerde organisatie. Bij assemblagebedrijf Perfect is  de organisatie ingericht op basis van de kwaliteitszorg en lean principes. Hiermee is een stevige basis gevormd om verder te bouwen aan een smart industry omgeving.

Via de huidige organisatie ben ik in staat om op een ambachtelijke wijze de resultaten te behalen die met de smart industry worden na gestreefd: flexibel en  efficiënt  produceren van perfecte kwaliteit en maatwerk.  Nu de organisatie stevig staat kan ik dit verder perfectioneren door van de ambachtelijke manier van werken over te gaan op een “smart industry”manier. Dit betekent niet alleen een robotarm introduceren of alleen sensoren gaan gebruiken. De nieuwe technieken op zich is nog niet echt smart. Nee, het is nu zaak om nieuwe technologieën te implementeren en de processen digitaal te koppelen. Zowel de productie als organisatorische processen.

Samenwerking in de keten van groot belang.

De digitalisering moet zich niet beperken tot de interne processen. Het moet ook betrokken worden op de externe processen,  in de hele keten. Een goede en vertrouwde samenwerking is hiervoor van groot belang. Zo heb ik een aantal machines van mijn klanten verteld Peter enthousiast.

De machines zijn bij mij geïnstalleerd en ik produceer/assembleer de producten. Dat deze manier van samenwerken  goed is kan Erik Hey van Hey luchttechnisch bureau beamen. Onze samenwerking heeft een versterkende werking  zegt hij. “Op deze manier wordt op een nieuwe, frisse manier naar de processen gekeken en ieder kan zich op zijn kernkwaliteiten richten”. Belangrijk voordeel is ook dat je nu het werk makkelijk kan uitbesteden terwijl je anders tijdelijk extra mankracht moest inhuren. Belangrijk is wel dat je dezelfde doelen nastreeft en elkaar kan vertrouwen.

Omdat het aantal orders alleen maar toeneemt gaan we nu gezamenlijk kijken hoe we de orderadministratie via de cloud kunnen vereenvoudigen.

Dit is mijn bijdrage aan de uitgave ‘Digitale economie’ die verschenen is als bijlage bij de Elsevier . Bekijk de ‘Digitale economie’ van april 2016 hier online.