Privacyverklaring

Beschermen van uw privacy

Dit is de privacyverklaring van Assemblagebedrijf Perfect, gevestigd te Marketing 5B 6921 RE Duiven , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57295336 , hierna te noemen: `Assemblagebedrijf Perfect`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: pdedreu@assemblagebedrijfperfect.nl

1. Identiteit

Assemblagebedrijf Perfect
Steenhoffstraat 53
3764 BJ Soest
info@assemblagebedrijfperfect.nl

Postadres: Marketing 13
Tel.: 026 3795817
Mobiel: 06-10414069

2. Doel van verzamelde gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Assemblagebedrijf Perfect. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Assemblagebedrijf Perfect via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals u naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

02. Analytics

De website van Assemblagebedrijf Perfect verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3. Derden (ontvangers van persoonsgegevens)

Assemblagebedrijf Perfect deelt persoonsgegevens niet met derden gedeeld met uitzondering van noodzakelijke gegevens voor de webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website. Gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De volgende partijen zijn hierbij van toepassing:

  • 1eurohosting.nl
    De website en back-ups van de website worden gehost bij 1eurohosting.nl. Als u een formulier van de website gebruikt, worden die gegevens opgeslagen op de servers van 1eurohosting.nl.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4. Informatie voor bezoekers, gebruikers en klanten

Beveiliging
AssemblagebedrijfPerfect.nl heeft een SSL-certificaat en biedt bezoekers hiermee maximale veiligheid bij het doen van het versturen van gegevens via formulieren. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij maken back-ups van om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

E-mail & Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het  moment van schrijven aan ons is verstrekt. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Assemblagebedrijf Perfect.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u het vermoeden dat wij uw (persoons)gegevens misbruiken? Wij willen u vragen ons hierop attent te maken zodat wij onze processen omtrent gegevensverwerking, indien nodig, kunnen aanpassen. Wij zijn daarnaast verplicht om u erop te attenderen dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Duur van de opslag
Wij bewaren  gegevens die verstuurd worden via het contactformulier niet langer 3 maanden.

5. Cookies AssemblagebedrijfPerfect.nl

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze informatie wordt dus op uw eigen computer opgeslagen en absoluut niet in onze eigen database.

Cookies van AssemblagebedrijfPerfect.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse en advertentie doeleinden.

Assemblagebedrijf Perfect gebruikt Google Analytics (geanonimiseerd) om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. We hebben Google Analytics ingericht volgens de eisen van de AVG en delen dan ook geen gegevens met andere Google diensten.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die advertenties aan je vertonen op basis van de pagina’s die je bezocht op deze website. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden. Kijk voor meer informatie op http://www.youronlinechoices.com/be-nl.

6. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, vragen wij u een email te sturen naar FG Peter de Dreu via pdedreu@assemblagebedrijfperfect.nl.