De metaalsector is volop in beweging in Oost-Nederland. Het verminderen van doorlooptijden, afnemende seriegroottes, complexere en meer gevarieerde producten zijn aan de orde van de dag. Oost-Nederland is sterk in innovatie en wil een toppositie behouden door nog meer in te zetten op Smart Industry. Tijd voor een tafelgesprek met een groep ondernemers en specialisten.

Ook ik heb aan dit gesprek mogen deelnemen. Het complete verslag hiervan kunt u lezen op: pagina 19 van de februari uitgave van “kijk op oost Nederland”