Assemblagebedrijf PERFECT besteedt veel aandacht aan het onderhoud van haar website. Wïj zijn echter niet aansprakelijk voor de schade die op directe of indirecte wijze volgt door het gebruik van de informatie op deze website.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u op enkele plaatsen op onze website kunt invullen worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Copyright
Informatie op onze website in welke verschijningsvorm dan ook (teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen (schriftelijke) toestemming van Assemblagebedrijf PERFECT. Uitzondering hierop vormt de brochure. De brochure mag in de huidige vorm gedownload en verspreid worden.

Producten van derden en hyperlinks
De website van Assemblagebedrijf PERFECT bevat verwijzingen/ hyperlinks naar derden. Voor de inhoud van deze informatie en deze andere websites dragen wij geen verantwoordelijkheid.